Uudised

Maikuus kaeti esmakordselt ajaloos pool Elektrilevi kogutarbimist väikejaamade toodanguga

10.06.2022

Elektrilevi ühendusel olevad elektritootjad andsid mais võrku ligi 86 GWh. Võrku antud kogus kasvas eelmise aasta maiga võrreldes 28 GWh ehk ligi 50% võrra. Aprillikuuga võrreldes kasvas võrku antud kogus 5% võrra. Võrku antud elektrist toodeti 80 % päikeseenergiast.


„Eestlased on kahtlemata taastuvenergia usku, seda näitavad meie päikesepargiga liitujate taotluste püsivalt kõrged numbrid. Esmakordselt tootsid Elektrilevi võrguga ühendatud elektritootjad maikuu kahel südapäeval (8. ja 22. mail) võrku elektrienergiat sellises koguses, mis kattis poole kogu Elektrilevi võrgus olevast tarbimisest. Olen kindel, et kaugel pole ka see päev, mil meie võrguga ühendatud elektritootjad on võimelised varustama kogu tarbimise,“ kommenteeris Elektrilevi juhatuse liige Mihkel Härm.

„Hetkel on meie kitsaskohaks endiselt Saaremaa ja Hiiumaa piirkond, kus soovijatele tehtavad pakkumised ei ole alati taskukohase hinnaga, aga oleme seda teemat riigiga arutanud ja töötame lahenduste kallal. Jätkuvalt saavad ka hiidlased ja saarlased enda tarbeks uusi päikeseparke mõistlike liitumiskuludega rajada,“ lisas Härm.

2022. aasta maikuus esitati Elektrilevile 1077 elektritootja liitumistaotlust. Kõige populaarsem on endiselt liitumine mikrotootjana ehk kuni 15 kilovatise (kW) võimsusega päikeseelektrijaamaga.

Mais esitatud 1077 liitumistaotlust jagunesid järgmiselt:

  • üle 15 kW elektritootjad: 338 taotlust ja koguvõimsus 81,7 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 739 taotlust ja koguvõimsus 8,7 MW.
  • Elektritootja liitumislepinguid sõlmiti mais 572. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 66 lepingut ja koguvõimsus 35,2 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 506 lepingut ja koguvõimsus 5,9 MW.
  • Mais valmis võrguühendus kokku 113 elektritootjale. Sealhulgas:

  • üle 15 kW elektritootjad: 40 tükki koguvõimsusega 26,3 MW;
  • kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 73 tükki koguvõimsusega 0,9 MW.
  • Tutvu Elektrilevi vabade võimsuste kaardiga SIIN.