Uudised

Vaba võimsus Lääne-Saaremaal ja teatud Eesti piirkondades on ammendunud

22.06.2022

Inimeste huvi taastuvenergia tootmise rajamise vastu on viimaste aastatega hüppeliselt kasvanud, võrguga ühendatud tootmisseadmete summaarne võimsus on paari aastaga kümnekordistunud ning sellest tulenevalt on teatud piirkondades nii jaotus- kui ka põhivõrgus vaba võimsus ammendunud.

Lääne-Saaremaal: Täiendavate tootjate liitumiseks on vajalik olemasolevate 35 kV pinge elektriliinide läbilaskevõimet suurendada, et tagada pingete püsimine lubatud piirides ka pärast tootjate liitmist elektrivõrguga. Võrgu läbilaskevõime suurendamise vajaduste leidmiseks viime läbi võrguarvutused selgitamaks konkreetse liitumisega seotud võrgu ümberehituse kulud. 35 kV pinge elektriliinide läbilaskevõime suurendamisest tulenevalt on teatud piirkondades tootmisvõimsuse saamine klientidele väga kõrge maksumusega ja võib võtta aastaid.

Üle Eestiliselt on teatud piirkondades täiendavate tootjate liitumiseks vajalik võrgu läbilaskevõimet suurendada sh võib olla vajalik jaotus- ja põhivõrgu vahelist läbilaskevõimet tõsta, mis omakorda toob kaasa klientidele kõrge maksumusega liitumispakkumised. Liitumispakkumuste koostamisel teostame võrguarvutused, mille alusel määratakse konkreetseks liitumiseks vajalikud võrgu tugevdused, et tagada elektrivõrgu läbilaskevõime ja pingete püsimine lubatud piirides pärast täiendava tootmisvõimsuse lisandumist.

Elektrilevi tegeleb riigi ja koostööpartneritega selle nimel, et kiirendada võrgu arendamist ja täiendava vaba võimsuse loomist läbi täiendavate investeeringute tootmissuunalise võimsuse suurendamiseks.