Uudised

Elektrilevi planeeritavad investeeringud 2023

20.04.2023

Aastal 2022 investeeris Elektrilevi kokku 123 miljonit eurot elektrivõrguga liitumisteks ja töökindluse tõstmiseks. Elektrilevi ehitas möödunud aastal valmis liitumised 6093 elektritootjale, mis tõi elektrivõrku 184 MW. Aastal 2023 planeerib Elektrilevi investeerida varustuskindluse tõstmiseks 65 miljonit eurot ja liitumisteks ca 70 miljonit eurot.


Ühiskonna ootused elektrivõrgule kasvavad ja muutuvad ajas. Kui varasemalt asetses fookus peamiselt varustuskindlusel, siis täna on lisandunud juurde ka pinge kvaliteet, hajatootmise toetamine, elektrisõidukite laadimine jne. Investeeringuid planeerides peab Elektrilevi kõikide nende tingimustega arvestama.

Aastal 2023 on Elektrilevi planeerinud varustuskindluse tõstmiseks investeerida ca 65 miljonit eurot, mille käigus ehitatakse 650 km ilmastikukindlat võrku ja uuendatakse/ehitatakse 90 alajaama. Teine pool lisandub siia tootjaliitumiste investeeringutest tehtavate võrgulaiendustöödest. Kõige mahukamad tööd ja investeeringud tehakse sel aastal Pärnu maakonnas suuruses 6 miljonit, Saaremaal 4 miljonit ja Harjumaal 6,6 miljonit. Ka liinikoridoride hooldus ja laiendamine on fookuses.

Viljandi maakonna investeeringutega parendatakse ca 20 000 kliendi varustuskindlust, Saaremaale ehitatakse 80,7 km ilmastikukindlat võrku ning uuendatakse 21 alajaama, millest 32 km on maakaablit ja Hiiumaale 32,3 km ilmastikukindlat võrku.

Omavahendistest on planeeritud investeerida võrguarendusse 2023. aastal 65 miljonit eurot, millest ca 40 miljonit on praegu juba lepingutega kaetud ja 25 miljonit on planeerimises ning hangete ettevalmistamises. Lisaks on Elektrilevi ka Euroopa fondide lisarahastuse ootel, et saaks Eesti suursaartel planeeritud lisaarendused töösse panna.

Eesmärgiks on järgmise 5 aastaga võrku kiirendatud korras uuendada. Kui eelmise viie aasta jooksul investeeriti 480 miljonit eurot, siis järgmisel viiel aastal on eesmärk Eesti elektrivõrgu paremaks muutmiseks investeerida miljard eurot. See on kaks korda rohkem. „Kokku soovime järgmise 5 aastaga uuendada 11 000 km elektrivõrku ja 3000 madalpinge alajaama ning 40 piirkondlikku kõrgepinge alajaama. See kõik maksabki miljard eurot.“

Elektrilevi haldab igapäevaselt 61 000 kilomeetri jagu elektriliine, millest juba täna on 73% ilmastikukindlat võrku. Kokku on Elektrilevi võrgus 24 500 alajaama.