Uudised

Elektrilevi sõlmis uued lepingud liinitrasside hoolduseks

23.07.2013
Elektrilevi sõlmis riigihangetes edukaks osutunud kümne partnerfirmaga lepingud elektriliinide kaitsevööndite hooldamiseks. Liinitrasside puhastamiseks võsast ja puudest sõlmiti üle Eesti 20 lepingut kaheks aastaks koguväärtusega ligikaudu 3,2 miljonit eurot.

Uued hanked hooldustöödeks viis Elektrilevi läbi ligikaudu poolt Eestit hõlmavates piirkondades, kus tänavu lepingud lõppesid. Ülejäänud 11-s piirkonnas jäid kehtima varem sõlmitud lepingud. Kokku puhastab Elektrilevi aastas ligi 3000 kilomeetrit liinitrassi ja äsja sõlmitud lepingud hõlmavad ligikaudu pool sellest mahust.

„Uute hangete korraldamisel tegime mitmeid muudatusi. Varasema 10 piirkonna asemel moodustasime 20, et lihtsustada väiksemate firmade osalemist, kelle jaoks liiga suur hooldatav territoorium võis varem osutuda takistuseks. Sellega saavutatud suurem konkurents ja soodsam hind õigustas ennast,“ selgitas uuendusi tööde hankimisel Elektrilevi käiduosakonna juhataja Indrek Sild ja lisas, et osalejaid oli ka piiri tagant ehk üks hankes edukaks osutunud partner on Läti ettevõte.

Teise olulisema uuendusena nimetas Sild maaomanikega toimuva kooskõlastusprotsessi lihtsustamist. Kui maaomanik ei saa kooskõlastuse andmiseks kasutada e-posti, siis saavad hoolduspartnerid nüüd kasutada vajalikku pabervormi koos „makstud vastus“ ümbrikuga. „Usume, et see abinõu lihtsustab ja kiirendab maaomanikega kooskõlastusprotsessi. Mida kiiremini tööd maaomanikega kooskõlastatud saame, seda paremini suudame tagada ohutuse ja katkestusteta elektrivarustuse,“ lisas Sild.

Riigihangetel kaitsevööndite hooldustöödeks esitas osalemistaotluse kokku 21 ettevõtet. Kvalifitseerunud pakkujaid oli 17 ja lepingud sõlmiti 10 ettevõttega. Kaheks aastaks ja 1-aastase pikendamise võimalusega sõlmitud lepingute alusel hakkavad Elektrilevi liinitrasse 20-l eri territooriumil hooldama järgmised firmad: AS Ferrus, Estwood OÜ, Liinihoolduse Varad OÜ, Micromat OÜ, OÜ Armo Teenus, OÜ Laminert, OÜ Amalaia, OÜ Well Tehnoloogia, Segesment OÜ ja TarJo Invest OÜ.

Elektrilevi ligi 61 000 kilomeetrisest võrgust asub metsastel aladel umbes 15 000 kilomeetrit. Igal aastal puhastatakse võsast ja puudest ligi 3000 kilomeetrit liinitrassi, et 5 aastaga saaks metsasel alal asuvatele liinilõikudele „ring peale“.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõtja Eesti enam kui 30 võrguettevõtja seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris ettevõte võrku 100 miljonit eurot, käesoleval aastal on kavandatud investeeringute mahuks 112 miljonit eurot.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989