Uudised

Elektrilevi võrguteenuse arve väheneb jaanuarist ja aprillist

02.01.2014
Tänu alanenud taastuvenergia tasule ja ülekandeteenuse hinnale on Elektrilevi klientide võrguteenuse arve 1. aprillist keskmiselt 3,4 protsendi võrra tänasest väiksem.

Elektrilevi keskmisele kodukliendile tähendavad kaks eri ajal toimuvat hinnalangust kokku 69 sendi võrra väiksemat kuuarvet.

Uus taastuvenergia tasu, mille arvutab süsteemihaldur Elering, on varasemast 11,5 protsendi võrra väiksem ja see jõustus 1. jaanuarist. Uus tasumäär vähendab Elektrilevi kodukliendile alates jaanuarikuust arvet keskmiselt 30 sendi võrra.

Aprillist langeb võrgutasu Eleringi ülekandeteenuse hinnamuutuse tulemusel, kahandades võrguteenuse lõpphinda 2,4 protsenti. Keskmisele kodukliendile, kes tarbib elektrit 3000 kWh aastas, tähendab see aprillikuust alates täiendavalt 39 sendi võrra vähenevat arvet.

Uued hinnakirjad on avaldatud Elektrilevi kodulehel »

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvatest energiaallikatest elektri tootmist. Tasumäära arvutab igal aastal süsteemihaldur Elering ja selle kogumine on jaotusvõrguettevõtete ülesandeks.

Võrguteenus on elektri kohaletoomine ning elektrivõrgu arendamine ja hooldamine. Võrguteenuse lõpphind koosneb Eleringi ülekandetasust ja elektri jaotusteenuse tasust. Võrguteenuse hinda korrigeeritakse Konkurentsiameti metoodika alusel. Lisainfot võrgutasu ja võrguettevõtja kogutavate maksude kohta leiab veebilehelt www.elektrilevi.ee/hind.