Uudised

Elektrilevi investeeris elektrivõrku 97,4 miljonit eurot

17.03.2015
Eesti suurim võrguettevõtte investeeris võrguteenuse kvaliteedi tõstmiseks 2014. aastal kokku 97,4 miljonit eurot. Viimase viie aasta jooksul on Elektrilevi investeerinud kokku üle 438 miljoni euro.

Poole investeeringutest ehk rohkem kui 48 miljonit eurot moodustas elektrivõrgu uuendamine ja töökindluse tagamine, ligi 26 miljoni euro eest paigaldati kaugloetavaid arvesteid ning 23 miljoni euro väärtuses ehitati elektrivõrguga liitumisi ja tehti klientide tellimustöid.

Elektrilevi juhatuse esimehe Tarmo Mere sõnul saavutas ettevõte tänu põhjalikult analüüsitud ja kaalutletud investeerimisotsustele läbi aegade parimad töökindlusnäitajad. „Vähenesid nii rikete arv kui kestus, mis väljendus otseselt ka klientide rahulolunäitajates ettevõtte tegevusele,“ oli Mere möödunud aasta tööga rahul. „Väikse boonusena mõjus klientidele ilmselt ka teadmine, et eelmisel aastal langes võrguteenuse arve 3,4 protsendi võrra.“

Mullu ehitas Elektrilevi kokku 1901 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine ja uuendas 633 alajaama. „Aasta varasemaga võrreldes uuendatud liinikilomeetrite arv kasvas, alajaamade arv vähenes, kuid tükkide lugemisest palju olulisem on tehtud tööde mõju klientide varustuskindlusele,“ selgitas Mere. „Rikete arvu vähenemine ja elektrikatkestuste kestuse lühenemine on kliendile käegakatsutavad näitajad ja nende paranemine on meie jaoks märk õigetest otsustest ja tunnistus hästi tehtud tööst.“

2014. aastal toimus Elektrilevi võrgus ilma ekstreemolusid arvestamata 17 074 riket, mille tagajärjel tekkis majapidamistele keskmiselt 131 minutit kestev elektrikatkestus. 2013. aastaga võrreldes on näitajad paranenud vastavalt 11 ja 9 protsenti, viie aastaga on rikete arv langenud 26 122 rikkelt aastal 2010 praeguseks rohkem kui kolmandiku võrra.

Novembris paigaldati Elektrilevi võrgus 312 000. kaugloetav elektriarvesti, mis tähistas neli aastat kestvate paigaldustöödega poole peale jõudmist. Aasta lõpuks oli paigaldatud juba 352 000 kaugloetavat arvestit, millest kauglugemisele üle viidud arvesteid oli 221 000.

Elektrivõrgu ehitustööd toimusid möödunud aastal kõigis maakondades, kuid suurimad investeeringud tehti Harju-, Pärnu-, Tartu- ja Lääne-Virumaal. Suurimad tööd elektrivõrgu töökindluse parandamiseks olid Ahtme, Kilingi-Nõmme, Saku ja Tamsalu piirkonnaalajaamade täielik uuendamine. Samuti Ida piirkonnaalajaama kaablitunneli uuendamine Lasnamäel, Kõue-Ardu õhuliini asendamine ilmastikukindla maakaabliga ning Muraste piirkonna elektrivõrgu uuendamine.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist
52 85 049