Uudised

40 000 Mustamäe elanikku saab kindlama elektrivarustuse

10.04.2015
Elektrilevi uuendab 1,74 miljoni euroga Mustamäe piirkonnaalajaama, mis varustab elektriga ligi 16 000 majapidamist Tallinnas.

Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend ütles, et Mustamäe alajaama rekonstrueerimisega paraneb varustuskindlus väga suurel hulgal tallinlastest. „Mustamäe alajaama kaudu varustatakse elektriga ligikaudu 40 000 inimest, seda on peaaegu sama palju kui Pärnu linnas elanikke,“ võrdles Tiisvend. „Tänu uutele kaugjuhitavatele seadmetele saame katkestuste korral klientidele elektrivarustuse ka kiiremini taastada,“ lisas Jaanus Tiisvend.

Uue Mustamäe piirkonnaalajaama esimese etapi ehitab Siemens Oy Eesti filiaal. Ehitustöödega alajaama juures on juba alustatud, hetkel rajatakse jaotusseadme hoone vundamenti. Suuremate töödena ehitatakse alajaamahoone ja paigaldatakse uus ning seejärel demonteeritakse vana jaotusseade. Samuti varustatakse alajaam kaasaegsete automaatika- ja kaugjuhtimisseadmetega. Ehitaja annab rekonstrueeritud Mustamäe piirkonnaalajaama Elektrilevile üle 2016. aasta juulikuus. Ehitusele kulub koos käibemaksuga 1,74 miljonit eurot.

Lähitulevikus on teise hanke raames plaanis rajada Mustamäe alajaama juurde ka uus hoone trafode jaoks. Samuti demonteeritakse Veskimetsa ja Mustamäe alajaama ühendav õhuliin, millega paraneb elektriohutus ja ümbruskonna välisilme.

Mustamäe piirkonnaalajaam rajati 1960ndatel ja on praeguseks amortiseerunud. Alajaam varustab elektriga 15 980 majapidamist Mustamäel, piirkonnas on lisaks elamutele mitmeid koole ja lasteaedasid ning ka Mustamäe polikliinik.

2015. aastal investeerib Elektrilevi Tallinnas 11,2 miljonit eurot. Mustamäe alajaama kõrval rekonstrueerime ka Hiiu jaotusalajaama.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist
52 85 049