Uudised

Elektrilevi hangib rohkem kui 6 miljoni eest projekteerimistöid

28.12.2015
Elektrilevi kuulutas välja rohkem kui 6 miljonilise elektrivõrgu projekteerimise raamhanke, millega otsitakse partnereid alajaamade uuendamise ja ehitamise, maakaabel- ja õhuliinide ning teiste elektrivõrgu osade projekteerimiseks.

„Projekteerimine on võrgu ehitamise ja uuendamise oluline alustala,“ sõnas Elektrilevi võrguplaneerimise osakonna juhtaja Mario Vee. „Planeerimise käigus määratakse objektidele põhimõtteline tehniline lahendus, kus arvestatakse lisaks olemasolevale olukorrale ka võimaliku tulevikustsenaariumiga. Projekteerimise käigus kooskõlastatakse lahendus huvitatud osapooltega ning täpsustatakse seda ehituseks tarviliku detailsusega,“ selgitas Vee.

„Projekteerimistöid hangime ehitustöödest eraldi eelkõige parema kvaliteedi saamiseks, sest projekt määrab ehituse lahenduse, mahu ja hinna ning on seetõttu sisendina väga oluline,“ lisas Vee.

Viieks aastaks (3+2 põhimõttel) sõlmitavate lepingutega hangitakse hinnanguliselt ligi 3000 projekteerimise projekti. Hangitavate tööde hulka kuuluvad ehitusprojektide ja geodeetiliste alusplaanide koostamine ning kooskõlastused maaomanike, infrastruktuuri ettevõtete ja kohalike omavalitsustega. Hankele kvalifitseerumise tähtaeg on 1. veebruaril 2016 kell 10.

Maret Reinumägi
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 5693 8148
maret.reinumagi@elektrilevi.ee