Uudised

EAS pakub Elektrilevi võrguga ühendamise toetust kuni 100 000 eurot

14.03.2019

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) annab Elektrilevi võrguga liitumisel ettevõtetele toetust kuni 100 000 eurot. Toetust saab taotleda tegutsev või alustav ettevõtja, kes asub väljaspool Tallinnat ja Tartut. Lisaks võrguga ühendamise kuludele on võimalik toetuse abil katta ka olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamise või elektriühenduse parandamiseks seadmete soetamise kulusid.

„Ettevõtete jaoks võib elektrivõrguga liitumine, aga ka näiteks olemasoleva võrgu läbilaskevõime suurendamine tähendada kümnete ja isegi sadade tuhandete eurodeni ulatuvaid kulutusi, kuna tihtipeale tähendavad need tööd uute liinide või alajaamade ehitamist,“ ütles Elektrilevi liitumise teenuste juht Kaija Vill. „Meil on väga hea meel, et EAS ettevõtluse arengut taolise olulise programmiga toetab,“ lisas ta.

EASi toetuse maksimaalne osakaal projekti maksumusest on 60%. Toetust saab taotleda EASi kodulehel. Taotluste lõpptähtaeg on määramata. Minimaalne toetussumma on 5000 ja maksimaalne 100 000 eurot. Toetust ei saa taotleda ettevõtted, kes asuvad Tallinna linnas, sellega piirnevas omavalitsuses või Tartus.

Uute elektrivõrguga liitujate arv on pärast 2008. aasta majanduskriisi alates 2010. aastast stabiilselt tõusnud. 2018. aastal jõudis see viimase üheksa aasta kõige kõrgemale tasemele, kui võrguga liitus 2315 klienti. Elektrilevil on selle aasta alguse seisuga kokku 504 269 klienti, kes moodustavad ligikaudu 91% kõikidest elektrit tarbivatest ja tootvatest Eesti majapidamistest ning ettevõtetest.

Elektrilevi andmetel võtavad elektrivõrguga liitumised, mis ei vaja projekteerimistöid, keskmiselt aega 23 päeva. Ulatuslikumaid ehitustöid nõudvad liitumised võtavad keskmiselt aega 220 päeva. „See hõlmab nii tehnilise lahenduse välja töötamist, projekteerimist kui ka ehitust. Kõige selle juures käivad ka vajalikud kooskõlastused asutuste, kohalike omavalitsuste ja maaomanikega,“ ütles Vill.

Tema sõnul on Elektrilevi eesmärgiks muuta elektrivõrguga liitumine kliendisõbralikumaks. „Ühe olulise liitumise protsessi lihtsustajana tegime hiljuti avaliku vabade võimsuste kaardi, kus saab praktiliselt reaalajas näha, kus Eesti piirkonnas on võimalik kõige soodsamalt võrguga liituda,“ ütles Vill ja lisas, et kaardirakendus ongi mõeldud ennekõike ettevõtetele, kes vajavad suurt elektritarbimist. „Põhimõtteliselt on võimalik sel moel liitumisel säästa isegi kuni miljon eurot“.

Elektrilevi keskmine liitumisvõimsus keskpingel ühe liitumispunkti kohta on 1000 kW ja keskmine liitumistasu koos käibemaksuga 67 000 eurot. Liitumistasu keskpingel varieerus möödunud aastal 8100 eurost 1 170 000 euroni. Liitumise hind kujuneb kulupõhiselt ehk teisisõnu tuleb maksta selle eest, kui palju uusi liine ja alajaamu tuleb piirkonnas rajada või uuendada seoses uue liituja võimsusvajadustega.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning ehitab kiire interneti võrku.

Graafik: Uued elektrivõrguga liitujad 2005-2018

Foto: Jarek Jõepera