Uudised

ARVAMUS: Jutt Elektrilevi tühjast kukrust on ilmselge liialdus

28.04.2020

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi kinnitab avalikkusele, et Eesti Päevalehe poolt õhku paisatud jutt tühjast kukrust on ilmselge liialdus.

Vaevalt, et lugu „Elektrilevil pole liinide puhastamiseks raha“ sündis pahatahtlikkusest, aga vale mulje on ühiskonnale tegelikust olukorrast siiski maalitud. Et meie kümnetele partneritele ning sadadele tuhandetele klientidele ei jääks kõlama ekslikku arusaama, tahame tuua antud teemasse selgust.

Kõige üldisemalt: koos võrgu uuendamise ja hooldustöödega on Elektrilevi 2020. aasta ehitus- ja hooldustööde eelarve suurusjärgus 110 miljonit eurot. Praegune, muutunud majandusolukorrast tingitud väikesemahuliste hooldustööde ajutine peatamine puudutab summaarselt umbes 2-4 miljonit eurot ehk ligikaudu 2-3 % eelarvest. Ka neid 2-4 miljonit ei võeta eelarvest vähemaks, vaid üht liiki tööd asendatakse teistega ja seda kindlasti mitte elektri varustuskindluse ohtuseadmise hinnaga. Tööde asendamine on vajalik, et tagada muutunud olukorras just kõige hädavajalikumad tööd ning väike osa neist, mis kannatab edasilükkamist, mõnevõrra edasi lükata. Seega ei paista olukord ühestki otsast „tühja kukruna“ ning tööd varustuskindluse tagamiseks jätkuvad.

Alates märtsi keskpaigast, koroonakriisi eriolukorra kehtestamisest, on Elektrilevi tegutsenud tööde korraldamisel vastavalt tavarutiinidele, püüdes tagada võimalikult stabiilset töövoogu erakorralise olukorra tingimustes. Võrguteenuse üldised tarbimismahud on eriolukorra perioodil aga langenud 8-9 protsenti, mis tähendab mõju meie tuludele, samal ajal kui teenus tuleb täielikult toimivana hoida.

Lisaks on aasta alguse tuulised ilmad põhjustanud rikete arvu suurenemise, mille likvideerimine on osutunud aasta esimestel kuudel kallimaks, kui oleme planeerinud. Seetõttu sunnib tänane olukord meid mõningal määral 2020. aasta plaane ümber vaatama, et püsida oma tegemistega juba varasemalt planeeritud vahendite raames.

Muutunud olukorra tõttu tegime valikuid ja nägime vajadust peatada väikesemamahulised plaanilised korrashoiutööd. Oleme suhelnud partneritega ja käime tulenevalt iga lepingupiirkonna ja partneri erinevusest läbi, kuidas selles olukorras oleks kõige mõistlikum edasi liikuda. Meie eesmärk on asendada võimalikult palju ära jäänud töid teist liiki töödega ja enamiku partnerite puhul on see võimalik. Teeme endast maksimaalse, et hoida energeetikasektoris tööhõivet, pakkudes partneritele alternatiivsete lahenduste näol nii palju tuge kui vähegi võimalik.

Peatatud väikesemahulised plaanilised korrashoiutööd ei puuduta otseselt ohutuse ja rikete likvideerimisega seotud töid, võrgu suuremahulisi korrashoiutöid ega ka võrgu uuendamiseks planeeritavaid ehitustöid. Samuti ei puuduta need ka klientide tellimustel tehtavaid töid, nagu näiteks võrguliitumised. Positiivse asjaoluna saab ära märkida, et vaatamata erakorralisele olukorrale ei ole klientide tellimused uute liitumisühenduste loomiseks vähenenud, vaid pigem suurenenud. See tähendab, et aasta teises pooles võib oodata selliste tööliikide osas isegi mõningast kasvu.

Olulisim on aga silmas pidada, et üldine võrgu uuendamise- ja hooldustööde maht, 110 miljonit aastas, on endiselt jõus. Loodame, et ka tööliikide vahelised asendamised on võimalikult lühiajalised.

Andres Tõnissaar
Elektrilevi juhatuse liige