Uudised

Tallinna vana pingesüsteem põhjustab elektri- ja tuleohtu

13.12.2012
Tallinnas on enam kui 10 000 korterit ja eramut, mis saavad elektrivarustuse kuni 80 aastat tagasi ehitatud 3x220-voldise ehk niinimetatud vana pingesüsteemi kaudu. Neil klientidel soovitab Elektrilevi tungivalt liituda uue ehk 3x230/400V pingesüsteemiga, kuna vana pinge põhjustab elektri- ja tuleohtu ning sagedasi elektrikatkestusi.

3x220 V pingesüsteem ehk vana pingesüsteem on kasutusel Tallinnas vanas madalpingevõrgus, mis on välja ehitatud 1930.–1960. aastatel. Enim on sellest ajast pärit elektrivõrku Kalamaja, Kopli, Kristiine, Pelgulinna ja Kadrioru linnaosades ning vanalinnas. Mujal Eestis on elektrivõrk rajatud hiljem ja põhineb uuel pingesüsteemil, kus elektriohud on oluliselt kindlamini maandatud.

Vanal pingesüsteemil puudub kaitsemaandus, mistõttu ei toimi efektiivselt rikkevoolukaitse. Kaitserakenduse puudumine tähendab, et elektriseadme rikke korral võib seda puudutades saada elektrilöögi, samuti on kõrgendatud oht saada elektrilöök veetorudest. Ühtlasi on vana pingesüsteemiga hoonetes majasiseste elektrisüsteemide üldine seisukord halb, nagu tuvastas Tehnokontrollikeskuse uuring. Selle kohaselt oli 38 protsendil juhtudest kahjustatud juhtmete isolatsioon ja 46 protsendil esines süsteemis isoleerimata osasid, mis põhjustavad nii elektri- kui ka tuleohtu. Vastavalt Päästeameti statistikale sai 2011. aastal hoonesiseste elektripaigaldiste rikkest alguse kokku 182 tulekahju, millest iga kolmas toimus Tallinnas. Tehnokontrollikeskuse uuringu raport juhib tähelepanu ka asjaolule, et inimeste teadlikkus vana pingesüsteemi ohtudest on vähene ja seetõttu suhtumine ükskõikne.

„Elektriohud on salakavalad seetõttu, et neid pole võimalik näha või kuulda – ühel hetkel võib nõuetekohaselt kaitsmata seadmest tulla elektrilöök või katkisest juhtmest põlema süttida kodu. Selliste olukordade vältimiseks tuleb ennetavalt tegutseda," ütles Elektrilevi klienditeeninduse osakonna juhataja Taavo Randna.

Tema sõnul on Tallinna vana pingesüsteemi rikked ka üheks sagedasemaks elektrikatkestuste põhjuseks Tallinnas. 2011.aastal esines vana pingesüsteemiga elektrivõrgus kokku 128 riket ehk praktiliselt üks rike iga kolme päeva tagant. „Oleme suures osas valmis ehitanud paralleelse uue pingesüsteemi, millega liitumine on kliendile tasuta. Et aga liitumisaktiivsus on väike, hoiame täna sisuliselt lahti nii-öelda kahte teed," selgitas Randna ebaefektiivset võrgukasutust ja lisas, et vana pingesüsteemiga võrgus on ka elektrikaod suuremad.

Tallinnas on täna vanal pingesüsteemil veel 10 560 Elektrilevi klienti, kellest ligi 60 protsendile on valmisolek uuele pingesüsteemile ületulekuks loodud. Ülejäänud majadele uue pingesüsteemi väljaehitamise tempo ja järjekorra paikapanek toimub vastavalt elanike huvile. Uue pingesüsteemiga liitumine on tasuta, kuid korteriühistu või maja haldaja poolt on vajalik tagada majasisese elektrisüsteemi vastavus kehtivatele nõuetele. Uuele pingesüsteemile ületulekuks ja lisainfo saamiseks tuleb pöörduda Eesti Energia klienditeeninduse poole, kes Elektrilevi kliente teenindab.

Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989