Uudised

Elektrilevi teeb plaanilisi elektritöid senisest kiiremini

19.02.2013
Elektrivõrgu hooldamise, remontimise ja uue võrgu ehitamise jaoks vajalikud plaanilised elektrikatkestused lühenesid Elektrilevi võrgus möödunud aastal 15 protsendi võrra, kestes keskmiselt 170 minutit.

Plaaniliste katkestuste vähendamisele on Elektrilevi suuremat tähelepanu pööranud seetõttu, et aasta-aastalt on suurenenud võrgu uuendamistööde maht ja nii tuleb mõelda lahendustele, kuidas kliente võrgu ehitamisega võimalikult vähe häirida.

Selleks on parandatud tööde planeerimist ja suurendatud pingealuste tööde hulka. Tänu neile abinõudele on plaaniliste katkestuste aeg lühenenud mitmel aastal järjest – 2010. aastal kestis töödeks vajalik elektrikatkestus keskmiselt 216 minutit, 2011. aastal 196 minutit ja mullu 170 minutit.

„Tänaste võimaluste juures oleme tulemustega rahul ja aja edasiseks lühendamiseks tuleb juba väga tõsist vaeva näha. See on aga oluline, kuna kliendi jaoks on elektrikatkestus igal juhul ebamugav – on ta siis rikkest tingitud või võrgu töökindluse parandamiseks vajalik," ütles Elektrilevi varahaldusvaldkonna juhataja Jaanus Tiisvend. „Edaspidi soovime pingealuste tööde liike veelgi laiendada, kuid ohutuse tagamiseks on eelnevalt vaja liinielektrikuid põhjalikult koolitada," selgitas Tiisvend ja lisas, et mujal riikides on elektritööde tegemine pinge all levinud praktika.

Katkestuste lühendamise kõrval pöörab Elektrilevi enam tähelepanu ka tööde tegemise täpsusele. Eesmärk on saavutada olukord, kus kliendile teatatud tööde algus- ja lõpuaeg ei nihku rohkem kui 30 minutit. "Klientidele ei meeldi ka see, kui katkestus lõppeb planeeritust kiiremini. Kriitilisem on see just äritarbijate juures - kui tööandja on näiteks töötajad koju saatnud ja elekter saabub tagasi oodatust varem, on ta mõistagi nördinud, kuna see mõjutas omakorda tema äri. Seetõttu peame suutma vajalikku katkestuse aega võimalikult täpselt ette planeerida," selgitas Tiisvend. 2012. aastal tehti täpselt lubatud kellaaegadel 73 protsenti töödest, mis tähendab aasta varasemaga võrreldes olulist paranemist. Kokku tehti eelmisel aastal ligi 13 300 planeeritud liiniehitus- ja hooldustööd, millest ligi 32 protsenti viidi läbi pinge all või ümberlülitamiste teel, hoides ära klientidel elektrikatkestuse.

Plaanilistest elektrikatkestustest teavitab Elektrilevi kliente vähemalt 2 päeva ette SMSi, e-posti või tavaposti teel. Selleks, et teade plaanilisest elektrikatkestusest kindlasti kohale jõuaks, soovitame kontaktandmete muutumisel sellest teavitada ka Elektrilevi. Enne katkestust soovitame vooluvõrgust eemaldada kõik tundlikud elektroonikaseadmed. Kui klient kasutab katkestuse ajal elektrigeneraatorit, palume sellest kindlasti teavitada klienditelefonil 1545, sest generaatori vale ühendus võib olla eluohtlik elektritööde tegijale.

Elektrilevi on võrguettevõtja, kes toob elektri kohale kodudesse ja ettevõtetesse ning hooldab ja uuendab elektrivõrku. Ettevõte haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektriliine ja enam kui 22 000 alajaama.

Lisainfo:
Kaarel Kutti
Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist
Tel: 55 54 1989