Arved

 • Kes mulle arve esitab?/ Kus ma näen mulle saadetuid arveid?

 • Miks ma ei näe oma arvet Elektrilevi iseteeninduses?

 • Kuhu arve saadetakse?

 • Kui mul arve kohta küsimusi, siis kuhu pean pöörduma?

 • Mida teha kui arve on ebatäpne?

 • Milliseid arveid saan maksta Elektrilevi e-teeninduses?

 • Mida teha, kui eksisin arve tasumisel?

 • Kas ettemaksu on võimalik tagasi saada?

 • Kas e-arve püsimakset on võimalik sõlmida kellegi teise nimele, kui leping on minu nimel?

 • Miks esitati arve, kui tarbimine puudus?

 • Miks ei ole arvel näite?

 • Millise seaduse järgi on õigus nõuda viivist?

 • Kui kiiresti pärast võla tasumist elekter taas sisse lülitatakse? 

 • Mis on arvestus?

 • Mis on kuutasu?

 • Mida tähendab arvel "elektriaktsiis"?

 • Mida tähendab arvel "taastuvenergia tasu"?

 • Mida tähendab arvel olev lause „Näidud sisaldavad prognoositud koguseid"?

 • Mis on ühisarve?

 • Kas mul on võimalik loobuda ühisarvest ja saada jätkuvalt võrguteenuse eest arvet Elektrilevist? 

 • Millal arve väljastatakse? Mida teha, kui pole arvet saanud? 

 • Mis on arve maksetähtaeg? 

 • Mis juhtub, kui jään arve tasumisega hiljaks? 

 • Kas tarbimise prognoosimine tähendab, et kaugloetav arvesti ei tööta? 

 • Milliste andmete alusel ja millal toimub prognoosimine? 

 • Millal toimub prognoositud mõõteandmete ümberarvestus? 

 • Miks arve sisaldab varasemate perioodide korrektsioone?

 • Mis on tüüptarbimisgraafik?

 • Kas Elektrilevi tohib prognoosida mõõteandmeid?