Uudised

1. juulist muutuvad võrgulepingu tüüptingimused

31.05.2017

1. juulist jõustuvad uued võrgulepingu tüüptigimused, kus peamised muudatused on seotud uute võrguteenuse hinnakirjadega ja muudatustega hinnakujunduses. Keskmine võrguteenuse hind langeb, hinnakujunduse muudatuste põhjuste ja oodatavate kasudega saab lähemalt tutvuda siit.

Suurimad muudatused tüüptingimustes on järgmised:

Võrguühendustele madalpingel kuni 63 A (valdavalt kodukliendid)

  • Pakettides “Võrk 3” ja “Võrk 4” asendub seni eraldi arvestatud kuu- ja ampritasu ainult kuutasuga, mis sõltub peakaitsme suurusest
  • Paketivalikusse lisandub pakett “Võrk 2 kuutasuga”
  • Kui pakettide “Võrk 1” ja “Võrk 2” kasutajal tarbimine kas puudub või on kalendriaastal kokku kuni 250 kWh, rakendub tarbimiskohas järgmisel aastal kuutasu, mis sõltub peakaitsme suurusest. Muudatus jõustub kogu 2017. kalendriaasta tarbimise põhjal alates 2018.aastast.

Võrguühendustele madalpingel üle 63A ja keskpingel (valdavalt ettevõtted)

  • Iga liitumispunkti kohta tasub võrguühenduse kasutaja kuutasu, läbilaskevõime tasu ja kasutusvõimsuse tasu.
  • Läbilaskevõime tasu arvestuse aluseks on võrgulepingus kokkulepitud läbilaskevõime. Keskpingel arvestatakse tasu suurema kui 630 kW läbilaskevõime korral.

Elektrienergia tootjatele

  • Iga võrguühenduse kasutaja, sh elektrienergia tootja tasub kuutasu ja võrguühenduse põhist läbilaskevõime tasu.

Kõikide tüüptingimuste muudatustega saab tutvuda siin.