Uudised

Hiiumaal saavad elektritootjana liituda vaid oma tarbeks tootjad

03.01.2022

2022. aastast saavad Hiiumaal elektritootjana liituda vaid oma tarbeks tootvad ettevõtted ja kodumajapidamised. Uued liitujad hetkel elektrienergiat võrku tagasi müüa ei saa. Elektri varustuskindlust see ei mõjuta, Hiiumaal on jätkuvalt Eesti kõige töökindlam elektrivõrk.

Elektrilevi võtab taotluseid vastu ja väljastab pakkumisi ainult neile Hiiumaal elektritootjana liituda soovijatele, kes kasutavad toodetud elektrit oma majapidamise tarbeks ja elektrienergiat võrku tagasi ei anna. Olemasolevate tootjate jaoks midagi ei muutu.

Elektrilevi jaotusvõrgus Hiiumaal puudub uute elektritootmisüksuste võrguga ühendamiseks võrguteenuse osutamiseks vajalik edastamisvõimsus. Iga järgneva tootmisvõimsuse ühendamiseks Hiiumaale on vaja teha ulatuslikke võrgu ümberehitustöid maksumusega ca 9 miljonit eurot, mis võimaldaks võrku liita täiendavalt 4 MW tootjaid.

„Liitumispakkumiste väljastamine on võimalik, kui investeerida võrguarendusse vähemalt 9 miljonit eurot. Selleks otsib Elektrilevi koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga võimalusi kas läbi riigieelarve või Euroopa Liidu toetusfondide,“ ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm. „Kohtusin sel nädalal ka Hiiumaa vallajuhtidega, et neid informeerida ja koos lahendusi otsida.“

Probleemi aitaks lahendada ka Loode-Eesti meretuulepark, mis on hetkel arendusfaasis, kui selle raames ehitatakse ühendused ka Hiiumaale.

Hiiumaa

Hiiumaal on aastatega lisandunud palju eraisikuid ja ettevõtteid, kes on paigaldanud oma kinnistule päikesepaneele elektri tootmiseks. Nii eksisteerib suvel perioode, kus Hiiumaal on elektritootmist tarbimisest rohkem.

„Tänane võrk on üles ehitatud transportima elektrit suurtest elektrijaamadest tarbijateni,“ ütles Mihkel Härm. “Nüüd oleme olukorras, kus sama võrk peab hakkama elektrit ka teistpidi liigutama ja seetõttu peame tegema võrgus ümberehitusi.“

Elektritootja liitumistaotluseid ei võeta vastu ja liitumispakkumusi ei väljastata kuni vastavate võrguinvesteeringute teostamiseni, eeldatavasti aastani 2030.

„Täna on Hiiumaa elektrivõrk töökindluse vaates Eestis kõige parem, mida kinnitas ka viimane torm, kui Hiiumaal praktiliselt rikkeid ei olnud,“ ütles Elektrilevi juht Mihkel Härm.

Maakondade lõikes on Hiiumaa elektrivõrk kõige töökindlam, sest seal esineb kõige vähem rikkeid ühe kilomeetri kohta – 2021.aastal on olnud 13,4 riket 100km kohta; Eesti keskmine 19,2 riket 100 km kohta.

Elektrilevi on viimase kuue aasta jooksul investeerinud üle 3,2 miljoni euro Hiiumaa elektrivõrgu töökindluse tõstmiseks.