Uudised

Elektrilevi poolt pakutav soodsam ööhind riiklikel pühadel tõi kaasa ülemineku üldnäidu kuvamisele elektriarvestil

13.04.2022

Kui seni näitas elektriarvesti eraldi öö- ja päeva näitu, siis alates märtsist näeb elektriarvestil ainult ühte näitu ehk üldnäitu.

Arvesti mõõdab tarbimist jätkuvalt tundide lõikes ning selle alusel tehakse ka tarbitud elektri arvestused vastavalt valitud võrgupaketile. See tähendab, et arvestatakse päeva- ja ööhinda või 4-tariifse võrgupaketi hindu.

Tänu muudatusele on öise ehk soodsama edastustasu kasutusaeg pikenenud tööpäevadel ühe tunni võrra ja kehtib aastaringselt kella 22.00-st kuni 7.00-ni. Samuti kehtib nüüd soodsam ööhind ööpäevaringselt lisaks nädalavahetustele ka esmaspäevast reedeni olevatel riiklikel pühadel.

Alates märtsist ei ole arvestitel kuvatavad öö- ja päeva näidud enam õiged. Korrektne näit on vaid üldnäit (ka siis, kui päeva ja öönäit on arvestil endiselt näha). Arvestil kuvatav päeva- ja öönäit ei ole vastavuses tegeliku päeva- ja öö tarbimisega.

Arvesti seadistamine ainult ÜLD näidu kuvamiseks toimub automaatselt ühe aasta jooksul.

Tänapäeval on pea kõik elektriarvestid kauglugemisel ja näitu teatada ei ole vaja.

Näidust palume teavitada vaid juhul, kui kauglugemine mingil põhjusel ei tööta.

Ühisostul olevatel korterelamutel soovitame summade jagamisel võtta aluseks arvel kuvatavad päeva- ja ööhinnaga tarbitud kogused ning jagada need proportsionaalselt.

Üldnäidu tähis ekraani allääres on 15.8.0.


Detailset tarbimist näete meie iseteeninduses ja väljastataval arvel.