Uudised

Maakondlikud Investeeringud 2020: kümned miljonid klientide hüvanguks

27.04.2020

Elektrilevi eesmärk on aastaks 2023 muuta 77% Eestimaad katvast elektrijaotusvõrgust ilmastikukindlaks. Et kõigi eestimaalaste heaolu tõstvat eesmärki täita, tuleb iga aasta jaotusvõrgu taristusse investeerida kümneid miljoneid eurosid. 2020. aastal on Elektrilevi investeeringute üldine maht ligi 48 miljonit eurot, millest u 33 miljonit on konkreetsete objektide osas ka kinnitatud.

Võrguinvesteeringute käigus paigaldatakse kaugjuhitavaid alajaamu, mis võimaldavad rikete korral teha ümberlülitusi nii, et elektrikatkestuste aeg oleks klientidele minimaalne. Samal otstarbel paigaldatakse uuendatavatele liinidele kaugjuhitavaid mastivõimsuslüliteid, mis võimaldavad eraldada rikkelise liinilõigu nii, et vooluta jääks võimalikult vähe kliente.

Kaasaegsed alajaamad ja mastivõimsuslülitid võimaldavad rikete korral ajakriitilisi lahendusi leida distantsilt ehk juhtimiskeskusest. See tähendab Elektrilevi klientidele ajalist võitu. Tänaseks oleme jõudnud seisu, kus 68% rikkelistest katkestustest kõrvaldatakse kahe tunni jooksul. Varasemalt pidi rikkebrigaad alajaama või mastivõimsuslüliti asupaika kohale minema ning piltlikult öeldes kangi tõmbama. See oli mõistagi oluliselt ajamahukam.

Mahuliselt demonteeritakse investeeringute käigus kõige enam välja vananenud paljasjuhtmelist õhuliini, mis asendatakse ilmastikukindla õhukaabli või maakaabliga. Sedalaadi töid tehakse aastas sadade kilomeetrite ulatuses. Elektrilevi haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ning kogu jaotusvõrgu töökindluse tõstmine on nimetatud mahtude juures paras väljakutse.

Näiteks 2019. aastal rajasime 1065 kilomeetrit uut ilmastikukindlat elektriliini ning ehitasime 271 alajaama. Võite kindlad olla, anname endast parima ka tänasel päeval. Et elektrivarustuskindlus Elektrilevi klientidele oleks võimalikult kõrge. Töö klientide ootuse tagamiseks käib igapäevaselt, isegi praeguses koroonakriisist tingitud eriolukorras.

Elektrilevi 2020. aasta maakondlikud investeeringud

Joonis: Elektrilevi 2020. aasta maakondlike investeeringute kinnitatud maht (Läänemaa ei kuulu Elektrilevi võrgupiirkonda). Eraldi on välja toodud ka suuremad linnad Tallinn ja Tartu.


Nopped suurematest investeeringutest piirkondades

Tallinn
Ranna piirkonnaalajaama (asub Viru keskuse kõrval Tallink hotelli taga) rekonstrueerimine. Maksumus 4,3 miljonit eurot, millest käesoleva aasta kulu 2,75 miljonit.

Piirkonnaalajaama IDA keskpinge toiteliinide rekonstrueerimine, maksumus 345 000 eurot.

Tartu
Piirkonnaalajaama TARTU keskpinge toiteliini optimeerimine, maksumus 308 000 eurot.

Harju maakond
Muraste piirkonna 20kV pingele üleviimine, maksumus 627 000 eurot.

Võru maakond
Alajaama Haigla rekonstrueerimine, mis on Lõuna-Eesti haigla toitealajaam. Maksumus 125 000 eurot.

Saare maakond
Sikkassaare-Nasva 35 kV õhuliini rekonstrueerimine. Maksumus 1,0 miljon eurot, millest käesoleva aasta kulu 450 000.

Kihelkonna piirkonnaalajaama toiteliinide rekonstrueerimine (Lümanda ja Pidula). Maksumus 820 000 eurot.

Ida-Viru maakond
Püssi piirkonnaalajaama jõutrafo ost/paigaldus ja Aidu piirkonnaalajaama toitepiirkonna optimeerimine. Maksumus 5,8 miljonit eurot, millest käesoleva aasta kulu 2,9 miljonit.

Pärnu maakond
Kilingi-Nõmme piirkonnaalajaama Asuja toiteliini rekonstrueerimine, maksumus 367 000 eurot.

Jõgeva maakond
Kantküla piirkonnaalajaama toiteliinide rekonstrueerimine (Sadala ja Torma), maksumus 610 000 eurot.