Uudised

1. augustist kehtivad uued Elektrilevi hinnakirjad

01.08.2012
1. augustist 2012 kehtivad uued Elektrilevi võrguteenuse hinnakirjad, mis on kinnitatud Konkurentsiameti 13. aprilli otsusega.

Et võrguteenuse hind vastaks tegelikele kuludele ja ei kahandaks võrguettevõtja võimet kokkulepitud mahtudes investeerida, korrigeeritakse seda igal aastal. Hinna korrigeerimine toimub vastavalt Konkurentsiameti metoodikale, mis arvestab muutusi tarbijahinnaindeksis, müügimahtudes ja võrguettevõtja jaoks mittekontrollitavates kuludes, samuti kokkulepitud investeeringute mahte.

Kolmeaastane regulatsiooniperiood, mis määrab Elektrilevi tehtavad investeeringumahud ja sellest tulenevad regulaarsed tariifikorrektsioonid, hakkas kehtima möödunud aasta 1. augustil. Seetõttu toimub ka iga-aastane tariifikorrektsioon eesolevatel aastatel 1. augustil.

Tänavune tariifikorrektsioon suurendab võrgutasu 1. augustist keskmiselt 0,15 senti/kWh. Levinuima kodukliendi paketi Kodu 1 kasutaja keskmist elektriarvet mõjutab korrektsioon 2,6% ehk 67 sendi võrra kuus.

Uued võrguteenuse hinnakirjad »

Klientidel, kes on viimasel perioodil saanud igakuiselt prognoosarveid, kuid soovivad arveldada kuni 31.07 toimunud tarbimise eest tegelike näitude ja seni kehtinud hinnakirja alusel, palume teatada elektriarvesti näidud hiljemalt 3. augustiks.