Uudised

6 põhjust, miks Elektrilevi operaatorineutraalne tele- ja internetivõrk on parim lahendus

16.09.2019

Kaasaegseid televisiooniteenuseid ja kiiret internetti võimaldav sidevõrk on Eestis täna monopoolses seisus. See tähendab, et iga sideoperaator – Telia, Elisa, Tele2 või keegi järgmine – peab kliendini jõudmiseks rajama oma võrgu. Kuid Elektrilevi on alustanud Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja internetivõrgu ehitamist, mis muudab revolutsiooniliselt seda, kuidas kiire internet ja kaasaegne televisiooniteenus kodudesse jõuab. Kuidas nii?

Valguskaabliga püsiühendus on üle õhu levivatest ühendustest stabiilsem
Mitmetes kodudes Eestis puudub täna võimalus interneti püsiühenduseks. Ainus võimalus interneti saamiseks on mobiilne internet, mille kvaliteet on aga väga palju sõltuv mobiililevist ja kasutajate arvust. Ülekoormused ja leviaugud on väga kerged tekkima. Elektrilevi operaatorineutraalne võrk on valguskaabli tehnoloogial põhinev püsiühendus, kus kiirused on kordades paremad kui üle õhu levivas võrgus ja ülekoormust ei ole vaja karta. See tähendab kiiret interneti ja kaasaegsete teleteenuste kasutamise võimalust.

Operaatorineutraalne võrk annab kliendile valikuvõimaluse
Paljudel kodudel on täna võtta või jätta ühe sideoperaatori teenus. Elektrilevi operaatorineutraalses võrgus on valikuvõimalus vähemalt kolme erineva operaatori puhul, mõnes kohas isegi kuni kuue erineva vahel. Tehnoloogiliselt ei ole erinevate teenusepakkujate valikule otseselt piirangut.

Operaatorineutraalses võrgus on teenused odavamad
Esimestes piirkondades, kus operaatorineutraalne võrk on valminud, on teenuste hinnad üldjuhul odavamad, kui monopoolses võrgus. Miks nii? Monopoolses võrgus dikteerib kliendi jaoks hinda monopoolses seisus sideoperaator. Operaatorineutraalses võrgus tekib sideoperaatorite vahel konkurents ja sellest võidab klient, sest konkurentsitingimustes on üheks peamiseks kliendi tähelepanu võitmise vahendiks hinna langetamine.

Monopoolsed võrgud on kulukamad ja raiskavad ressursse
Televisiooni- ja internetiteenuste saamiseks ei peaks koduni tulema mitu paralleelset maakaablit või juhtmete ja postide rida. Tehnoloogiliselt piisab ühest liinist, kus jookseb sees mitme erineva operaatori teenus. Operaatorineutraalne võrk seda võimaldabki. Lisaks rajab Elektrilevi operaatorineutraalse võrgu oma olemasolevatele elektrimastide peale, mis on samuti oluline kulude- ja keskkonnasääst.

Operaatorineutraalne võrk rikastab Eesti sideoperaatorite maastikku
Kas teadsite, et Eestis on lisaks Teliale, Elisale ja Tele2-le registreeritud veel 33 erinevat sideoperaatorit? Kuna operaatorid ei pea enam kulutama miljoneid eurosid isikliku monopoolse võrgu rajamisele, jõuavad rohkemate klientideni ka need sideoperaatorid, kel seni polnudki mingeid võimalusi võrgu ehitamiseks. Elektrilevi operaatorineutraalse võrguga on liitunud tänaseks 12 erinevat sideoperaatorit. Võrk on avatud kõikidele operaatoritele, kes kvaliteetset teenust edastada soovivad.

Operaatorineutraalne võrk aitab kaasa Eesti regionaalsele arengule
Kaasaegsete tele- ja internetiteenuste viimine suurtest linnadest kaugemale tähendab, et mitmetes Eesti piirkondades tekivad paremad võimalused tegeleda ettevõtlusega või teha kaugtööd. See omakorda annab paljudele eestlastele võimaluse soovi korral linnadest välja kolida ja anda oma panus Eesti regionaalsele arengule.

Elektrilevi on täna ehitamas Eesti esimest operaatorineutraalset võrku, mis järgmise nelja aasta jooksul peaks ulatuma kuni 200 000 kliendini üle Eesti.

Mitmetes piirkondades on ehitus juba alanud. Koos ehituse algusega on avatud ka võimalus Elektrilevi kiire interneti võrguga liitumiseks. Kontrolli Elektrilevi kodulehelt, kas Sinu aadressil on liitumine juba võimalik. Kui Sinu aadress ei ole veel plaanides, esita kindlasti sooviavaldus võrguga liitumiseks.